تاثیر ایکس بادی

آگوست 20, 2022
دلیل انتخاب ورزش ایکس بادی

دلیل انتخاب ورزش ایکس بادی

دلیل انتخاب ورزش ایکس بادی : ورزش ایکس بادی یکی از مدرن‌ترین روش‌های فعالیت ورزشی است. در ورزش ایکس بادی عضلات به‌وسیله تکانه‌های الکتریکی تحریک می‌شوند. این متد ورزشی سرعت چربی‌سوزی را تا 3 برابر و عضله‌سازی را تا 5 برابر بیشتر می‌کند. مدت‌زمان هر تمرین ایکس بادی حدود 20 دقیقه است که با دو جلسه تمرین در هفته می‌توان به فعالیت ورزشی مفید رسید. در هر 20 دقیقه از […]