تغذیه قبل از ایکس بادی

دسامبر 11, 2021
رژیم غذایی در ایکس بادی

رژیم غذایی در ایکس بادی

رژیم غذایی در ایکس بادی : تغذیه‌ ما در هنگام بکارگیری از دستگاه‌ EMS بایستی به‌چه‌نحو باشد‌ ؟ در سالهای اخیر یکی از ورزش‌های‌ جدیدی که شهرت بسیاری میان مردم پیدا نموده است‌ ، ورزش‌ ایکس بادی با دستگاه‌ EMS است که با بکارگیری از جریان های الکتریکی عضلات تن را ترغیب می نماید و ماهیچه ها را مقید انقباضات پیوسته می سازد . کار‌ نمودن با این ابزار ورزشی […]